Utställning på Borlänge bibliotek

Under sommaren kommer några av mina slöjdalster finnas till allmän beskådan, en trappa upp på Borlänge bibliotek.

Montern med blandade grejor.

Montern med blandade grejor.

Blandad slöjd.

Blandad slöjd.

Ryamatta, svampar och kont.

Ryamatta, svampar och kont.

 

Annonser

Tampade näverburkar

Två tampade näverburkar jag gjorde för några år sedan.
På den ena skymtar en kvinnosiluett i tampningen. Knoppen på locket är gjord av en klyven grenklyka. I klykor gömmer sig fina mönster i träets struktur.

En kvinnosiluett går att skymta.

En kvinnosiluett går att skymta.

Den andra burken har en vridbar del på locket. Där under finns ett hål som i storlek motsvarar 100 g spagetti.

Spagettiburk.

Spagettiburk.